Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба святителю Феоктисту, архиепископу Новгородскому

 

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

 

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

 

Небе́сным чино́м поревнова́л еси́,/ святи́телю Христо́в Феокти́сте,/ и на земли́, Богоно́се, освяще́н сосу́д яви́лся еси́/ и жили́ще Свята́го ду́ха./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ днесь,/ честно́ ра́дующеся, пра́зднуем успе́ние.

 

Небе́сных чино́в ра́дование,/ и на земли́ архиере́ев похвала́,/ свяще́нников сла́ва, Феоктисте му́дре,/ мона́шествующих пра́вило/ и Це́ркве утвержде́ние./ Те́мже тя мо́лим:/ не оскуде́й, по́моществуя нам,/ притека́ющим к тебе́ рабо́м твои́м.

 

На Небесе́х водворя́яся,/ приими́ ны́не хвалу́ чад твои́х, о́тче,/ пра́зднующих че́стно па́мять успе́ния твоего́./ И пода́ждь серде́чная проше́ния, уго́дниче Христо́в Феоктисте,/ и Пречи́стей Ма́тери приле́жно моли́ся/ спасти́ от бед ду́ши на́ша.

 

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

 

Боже́ственная благода́ть,/ в па́мяти успе́ния твоего́ осеня́ющи притека́ющия к моще́м твои́м,/ неду́гов исцеле́ние подава́ет./ Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ моли́ся о душа́х на́ших.

 

И ны́не, глас 2:

 

Благоуха́й, Сио́не,/ я́сли святы́я,/ в Тебе́ бо Влады́ка/ простре́ти и́мать/ лучи́ Своего́ Божества́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

Дом духо́вный/ Феокти́ст яви́ся/ поспеше́нием благода́ти Свята́го ду́ха./ И́мже ны́не соше́дшеся,/ того́ воспои́м.

 

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

 

Ра́дуйся, святи́телей,/ Феокти́сте, похвало́,/ свяще́нников сла́во,/ пра́вило мона́хов,/ Це́ркве утвержде́ние.

 

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

 

Приими́ ны́не пе́ние/ чад твои́х, о́тче,/ и лю́бящим тя подава́й обы́чная проше́ния.

 

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ве́ру вме́сто зла́та,/ любо́вь же, я́ко сми́рну,/ я́ко лива́н, дея́ния принесе́м Зижди́телю,/ гряду́щему во Своя́.

 

Тропа́рь, глас 3: Бо́жия Сло́ва Прему́дрости:

 

пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме:

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

 

Блаже́н муж:

На Го́споди, воззва́х:

стихи́ры на 8, предпра́зднства 3, глас 4

(зри день сей ниже)

и свята́го 5, глас 6. Подо́бен: Все отло́жше:

 

Весь освяще́н, Богоно́сец показа́ся,/ пома́зание Бо́жие свято́е,/ Святы́м Ду́хом обложе́н,/ и све́тло входя́ вы́ну во свята́я святы́х,/ Богонача́льными светлостьми́ озаря́ем,/ благода́ти причаща́яся Святы́м Тайнам,/ я́ко и́стинный святи́тель пресла́вен,/ со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.

 

Просвети́ся житие́ твое́ доброде́тельными светлостьми́,/ ве́рныя просвети́л еси́/ и льсти́ тьму разгна́л еси́,/ и́стинное бо яви́лся еси́ светоза́рное со́лнце,/ святи́телю преблаже́нне Феокти́сте,/ и ны́не всели́лся еси́, иде́же сия́ет Свет Невече́рний,/ и Сын дне благода́тию ду́ха Свята́го быв./ Те́мже, твою́ Боже́ственную па́мять и светоно́сную/ честно́ соверша́юще, приснопа́мятне,/ любо́вию почита́ем.

 

Ум твой манове́нием, е́же к Бо́гу, Богому́дре,/ ве́рою удобря́ем,/ све́тел яви́ся, всесла́вне,/ в ме́ртвеннем теле и тле́ннем, прему́дре,нетле́нию поучи́ся,/ притяжа́л еси́ Безпло́тных све́тлости,/ и страсте́й вне быв,/ безстра́стием украша́лся, Феокти́сте,/ о́тче святи́телю прему́дре,/ све́тлый свети́льниче/ и моли́твенниче о чту́щих любо́вию па́мять твою́.

 

Сла́ва, глас 8:

До́блестей твои́х, свяще́нне о́тче,/ плод просвети́л есть ве́рных сердца́./ Кто бо, слы́ша безме́рное твое смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся?/ И е́же к ни́щим ти́хости/ и к скорбя́щим утеше́нию/ вся Боголе́пно научи́л еси́, святи́телю Феокти́сте,/ и ны́не на Небесе́х неувяда́емым венце́м увя́злся еси́,/ моли́ о душа́х на́ших.

 

И ны́не, глас 3:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме,/ отве́рзеся бо Еде́м,/ гото́вися, Евфра́фо,/ обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним:/ кля́тва бо разори́ся, спасе́ние ми́ру процвете́,/ и ду́ши пра́ведных украша́ются,/ я́ко дар дароноси́я, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще,/ спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще./ Се бо в я́слех Возлежа́й/ предповелева́ет песнопе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Проки́мен дне. И чте́ния три.

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий Ю, пре́жде да́же разуме́ти Ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю./ Утреневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Яко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обита́тельница дел Его́./ Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ Аще же и многоиску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отцо́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ Ю с Небе́с от святаго жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́етея и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́йн Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та́я дру́га Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельстйшася: ослепй бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́йн Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яйся.

 

На литии́ стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 4:

Све́тло днесь Це́рковь украша́ется и ра́дуется, зову́щи:/ уясни́ся моя́ добро́та па́че всех,/ святи́телем бо красота́, сла́вный Феокти́ст,/ взы́де на Небеса ́к Царю́ всех ца́рствующему./ Прииди́те же, празднолю́бцы, правосла́вных собо́ри,/ пе́ния и похвалы́ тому́ принесе́м, зову́ще:/ о святи́телей добро́то,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вит христоимени́тыя лю́ди от вся́кия ско́рби/ и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Сла́ва, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне свяще́нный о́тче,/ па́стырю до́брый,/ я́ко Пастыренача́льника Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу твою́ за о́вцы,/ сам и ны́не, прехва́льне святи́телю Феокти́сте,/ испроси́ моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

 

И ны́не, глас 8. Анато́лиево:

В Вифлее́ме ражда́ется всех Творе́ц,/ и Еде́м отверза́ет Преве́чный Царь,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ средосте́ние граде́жа разори́ся;/ Небе́сныя Си́лы с земны́ми совокупля́ются,/ А́нгели с челове́ки держа́вное торжество́ составля́ют,/ чи́стии Чи́стому пе́ние приношают./ Ви́дим Де́ву, я́ко Престо́л сла́вы Херуви́мский,/ вмести́вшую ника́коже вмести́маго Бо́га/ и нося́щую, его́же Серафи́ми со стра́хом прославля́ют,/ я́ко да пода́ст ми́ру ве́лию ми́лость.

 

На стихо́вне стихи́ры предпра́зднства, глас 6:

(зри день сей выше).

 

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ согла́сно воспои́м Феокти́ста всеблаже́ннаго,/ благоче́стия свети́ло, воздержа́ния пра́вило,/ терпе́ния столп, простоты́ сокро́вище,/ смире́ния ре́ку оби́льную/ и и́стинныя любве́ Христо́вы де́лателя вои́стинну блаже́ннаго./ Сей у́бо, жив и отше́д,/ челове́ком засту́пник и спаси́тель показа́ся,/ боле́зней и страсте́й неисце́льных врач,/ и от вся́ческих напа́стей свободи́тель,/ и Христа́ мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, глас 2:

Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего,/ гото́вися, верте́пе:/ Де́ва приближа́ется роди́ти./ Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся,/ я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш./ Услы́шите, горы́ и хо́лми и окре́стныя стра́ны иуде́йския,/ я́ко гряде́т Христо́с,/ да спасе́т, его́же созда́, челове́ка,/ я́ко Человеколю́бец.

 

На благослове́нии хлебов тропа́рь свята́го, глас 3:

Бо́жия Сло́ва Прему́дрости изря́дный служи́тель,/ а́нгельскаго жи́тельства и́стинный подража́тель,/ Боже́ственныя чистоты́ рачи́тель,/ архиере́ом сопресто́льниче, преподо́бным сожи́тельниче,/ па́стырская красота́,/ Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́,/ святи́телю пречестны́й Феокти́сте, о́тче наш,/ ему́же, Сло́ву Бо́жию, в житии́ сем послужи́л еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И предпра́зднства, глас 4:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не, я́коже Ада́м, у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, предпра́зднства.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

 

Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́ющий ны чуде́с све́тлостьми́./ О́блак росный, пла́мень страсте́й погаша́ющий/ и ороша́ющий ве́рных мы́сли, Боже́ственный Феокти́ст.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

 

Ра́дуется днесь Це́рковь, пое́т, краси́тся,/ предпра́зднствует Спа́сово вои́стинну Рождество́,/ всесвято́е бо соверша́ется торжество́,/ и в Госпо́дню сла́ву облачи́тся./ Вси воззове́м Христу́ Бо́гу:/ Человеколю́бче, поми́луй ны, пою́щия Тя.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

 

От ю́ности взем крест твой, благочести́вно Христо́ви после́довал еси́,/ увяди́в плотско́е мудрова́ние воздержа́нием./ Темже, на святи́тельстем седа́лищи сед, святи́телю,/ возвели́чил еси́ Влады́ку и Того́ Пречи́стую Ма́терь,/ разли́чными дарова́нии твою́ украси́вша ра́ку, Феокти́сте Богоблаже́нне.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

 

Из недр Оте́ческих соше́л еси́/ и несказа́нным истоща́нием, ю́же по нам, нищету́ восприя́л еси́,/ па́че естества́, Человеколю́бче,/ в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди,/ и я́ко Младе́нец сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь./ Те́мже, звездо́ю наставля́еми, волсви́ да́ры Тебе́ прино́сят, я́ко Влады́це тва́ри,/ па́стырие и А́нгели дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу и на зе́млю Гряду́щему роди́тися я́ко Челове́ку.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

 

Влады́це Христу́ во всем, святи́телю Феокти́сте, угоди́л еси́,/ и́же Своего́ Ца́рства сонасле́дника тя сотвори́,/ и по свято́м преставле́нии честны́я твоя́ мо́щи источа́ют разли́чныя исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Приближа́ется Христо́с,/ звезда́ предозаря́ет Небе́сное мно́жество,/ во́инства приница́ет у́мных сил.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са, Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Стих:

Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 4:

 

Подоба́ет Вели́каго Но́ва гра́да наро́дом/ Феокти́ста везде име́ти архиере́я,/ я́ко не́кую утварь церко́вную/ и сокро́вище некрадо́мо,/ всем даю́ща бога́тство исцеле́ния разли́чных боле́зней/ и вся собира́юща к соедине́нию пе́сней Боголе́пных,/ к нему́же возопие́м:/ святи́телю Феокти́сте,/ Христа́ Бо́га моли́ о душа́х на́ших.

 

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6

(зри день сей выше) и свята́го на 8, глас 4, его́же краегране́сие: Благода́рное пе́ние с моли́твою приле́жною Феокти́сту святи́телю приношу, многогре́шный (до седмы́я пе́сни слове́сне, от седмы́я же до девя́тыя рече́вне, девя́тая же соверши́ся списа́вшаго и́менем, и́мже краестро́чие Бори́с).

 

Песнь 1

Ирмо́с:

Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

 

Благода́ть да́руй ми, Бо́же, ду́ха Твоего́ Свята́го,/ е́юже возмогу́ воспе́ти до́бляго святи́теля, уго́дника Твоего́ Феокти́ста:/ его́же моли́твами да получу́ часть со избра́нными Твои́ми.

 

Лю́тыми грехопаде́нии объя́т есмь смире́нный,/ но к тебе́, до́брому па́стырю, под кров прибего́х, святи́телю Феокти́сте,/ ты же, свя́те, не оскуде́й моля́ся за мя при́сно,/ его́же Престо́лу вы́ну предстои́ши.

 

Аз унылы́й, крова́ ища́ тве́рдаго,/ по́мощи кре́пкия и заступле́ния неотвра́тна,/ к тебе́ прибего́х, архиере́ю Бо́жию:/ да умо́лиши за мя всех Царя́ и Влады́ку.

 

Богоро́дичен: Пресвята́я Чи́стая Бо́га на́шего Ма́ти,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га,/ изба́вити ны от вся́ких лю́тых нахожде́ний.

 

Песнь 3

Ирмо́с:

Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею ипоста́сною му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

 

Го́рдостию враг нападе́ на мя, тща́ся поглоти́ти лю́те,/ но ты, святи́телю Феокти́сте, я́ко в жи́зни сей лю́ди упасл еси́,/ та́ко и ны́не моли́твами твои́ми изми́ мене́ из че́люстей его́.

 

О́ко смире́нно и ум не смуще́н стяжа́л еси́, о́тче, в животе́/ си́ми и нам просвети́тися сподо́би/ и дости́гнути Свет Невече́рний.

 

Досто́йно восхвали́ти тя тщи́мся, о́тче, но недоуме́ем,/ поне́же не и́мамы серде́ц чи́стых,/ до́ндеже ты, свя́те, мольбо́ю свое́ю очи́стиши я в нас/ и возде́лаеши, я́ко кла́сы стори́чествующия.

 

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ при́зри на лю́ди согреши́вшия/ и изба́ви от вся́ких лю́тых, находя́щих вы́ну на ны.

 

Седа́лен преподо́бнаго, глас 6.

Феокти́сте Богому́дре, верхо́вный о́тче,/ А́нгелом ра́вне, Вели́кому Но́ву гра́ду утвержде́ние,/ не отве́ржи, но песносло́вие приими́, я́ко кади́ло, от убо́жества моего́,/ е́же ти принесо́х, недосто́йный.

 

Песнь 4

Ирмо́с:

Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы,/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Архиепи́скопства дар име́л еси́ свяще́ннаго собо́ра/ избра́нием в це́ркви Прему́дрости Сло́ва Бо́жия кра́йняго святи́теля рукополо́жением/ и лю́ди к доброде́телем наста́вил еси́,/ я́же и ны́не те́ми же упаса́й на зла́це зако́на Христо́ва.

 

Реши́ти и вяза́ти власть апо́стольски восприи́м, святи́телю Феокти́сте,/ вся ны су́щия, свя́занныя грехопаде́ньми,/ разреши́ моли́твами твои́ми.

 

На престо́ле святи́тельства седя́ и архиере́йства дар восприе́мый,/ я́ко досто́ин сый, ста́до Христо́во упа́сл еси́ в жи́зни вре́менней/ и, к ве́чным отше́д, в ве́чная бла́гая наставля́й, святи́телю.

 

Богоро́дичен: Спаси́, Богоро́дице Влады́чице, лю́ди Сы́на Твоего́ и Твоя́,/ па́дшия душепа́губными мы́сльми и делесы́,/ и наста́ви на путь жи́зненный, приводя́ во огра́ду Небе́сную.

 

Песнь 5

Ирмо́с:

Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоей, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

 

Очи́ма вну́треннима вы́ну зря Бо́га в жи́зни сей в несмуще́нне уме́,/ тем же, архиере́йство оста́вль, безмо́лвие возлюби́л еси́/ и во оби́тель Бо́жия Ма́тере вшел еси́,/ ю́же за ны немо́лчно моли́, святи́телю.

 

Есте́ственный нрав незло́бив име́л еси́, о́тче,/ нас же, су́щих нравозло́бных, спаси́, Феокти́сте святи́телю,/ от вся́ких озлобле́ний.

 

Поя Бо́га при́сно во обеща́нном ме́сте и́ночества своего́,/ Той бо, я́ко сокрове́нных Ве́дец,/ сего́ ра́ди возведе́ тя на архиере́йский престо́л Безкро́вныя Же́ртвы приноси́ти,/ я́ко уго́ждша ему́.

 

Богоро́дичен: Нас, вре́дными, прекло́ньшихся грехми́/ и, я́ко у́зами нереши́мыми, от врага́ свя́занных,/ разреши́, Бо́га на́шего Ма́ти,/ и от тли возведи́, я́ко Еди́на еси́ Ты Всеми́лостивая.

 

Песнь 6

Ирмо́с:

Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

 

Ежде́ние и хожде́ние не ле́ностное в животе́ вре́меннем/ в да́льняя свяще́нная места́ и оби́тели/ славосло́вия ра́ди Бо́жия и святы́х его́, я́ко тепл сый моле́бник,/ за вруче́нныя тебе́ лю́ди имел еси́/ и, я́ко до́брый купе́ц безце́нныя би́серы,/ Бо́жия благодея́ния им моли́твами свои́ми подава́л,/ в ни́хже и ны́не не оскуде́й, святи́телю.

 

Не забу́ди ста́до твое, о́тче, е́же тебе́ Бог дарова́/ пасти́ в живо́те́ не то́кмо вре́меннем, но и в ве́чную жи́знь наставля́ти,/ святи́телю о́тче всечестны́й.

 

И е́же от Бо́га произбра́н во святи́тельство/ еще́ во обеща́ннем ме́сте и́ночества, Боголюби́ве Феокти́сте,/ и на престо́ле архиере́йства седя́, я́ко па́стырь и́стинен,/ и ко Го́споду отше́д, нас, чад свои́х, наставля́й на путь жи́зненный.

 

Богоро́дичен: Изба́ви, Богоро́дице, лю́ди Твоя́ вся многогре́шныя/ от вся́каго озлобле́ния и вра́жия нападе́ния,/ да благода́рно Сы́ну Твоему́ зове́м:/ из тли возведи́ ду́ши на́ша, Преми́лостиве.

 

Конда́к, глас 8:

Архиере́йское украше́ние, Вели́кому Но́ву гра́ду Богодухнове́нное удобре́ние,/ су́щия бо в нем лю́ди на па́житех живоно́снаго зако́на Госпо́дня упа́сл еси́,/ и сего́ ра́ди в ли́це святы́х водворя́тися сподо́бися,/ и святу́ю твою́ па́мять мно́гими ле́ты сотвори́ неоскверне́нну,/ в нея́же тя почита́юще, ра́дуйся, от души́ вопие́м ти, святи́телю о́тче Феокти́сте,/ Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́ и утвержде́ние.

 

И́кос:

Апо́стольскаго гла́са подража́телю, архиере́ю свяще́нному, вели́кому Феокти́сту,/ па́стырю и учи́телю Вели́каго Но́ва гра́да, благода́рно воззове́м, правове́рнии лю́дие, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю вели́кий, сожи́тельниче оби́тели Богома́терней,/ со́зданной от чудоно́сных архиере́ев Иоа́нна и Григо́рия;/ ра́дуйся, сопресто́льниче тем во хра́ме Прему́дрости Бо́жия./ Ра́дуйся, осмоле́тним обхожде́нием архиере́йства своего́/ во осмори́чная бла́гая де́тели лю́ди своя́, я́ко избра́нныя Бо́жия, обо́лкший, е́же есть:/ свя́тость, ми́лость, щедро́тство, любо́вь,/ бла́гость, смиренному́дрие, кро́тость и долготерпе́ние,/ е́же и ны́не нам от Христа́ испроси́;/ ра́дуйся, соше́ствием свои́м с престо́ла и триле́тным жи́тельством во оби́тели Бо́жия Ма́тере/ наставля́яй нас ко и́стинному Богоугожде́нию,/ е́же к безмо́лвию немяте́жному, славосло́вию Бо́жию и чистоте́,/ без нея́ же никто́же у́зрит Го́спода./ Ра́дуйся, я́ко предстоя́нием у Престо́ла Бо́жия слику́еши А́нгелом;/ ра́дуйся, сопресто́льниче иера́рхов./ Ра́дуйся, моли́твенниче те́плый;/ ра́дуйся, засту́пниче кре́пкий./ Ра́дуйся, по́мощниче скорбя́щим;/ ра́дуйся, святи́телю о́тче Феокти́сте, Вели́кому Но́ву гра́ду похвала́ и утвержде́ние.

 

Песнь 7

Ирмо́с:

Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

 

С моли́твою непреста́нною вся́кия до́брыя де́тели Го́сподеви прине́сл еси́, святи́телю Феокти́сте,/ и, си́ми ему́ до́бре угоди́в, в ра́йских све́тлостех с ли́ки святы́х вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Приле́жною ти мольбо́ю,/ щедро́ты Бо́жия на лю́ди твоя́ привлача́я, Феокти́сте о́тче наш, в животе́ вре́меннем/ и ны́не в жи́зни ве́чней со а́нгельскими во́инствы за ны моли́ся, вопию́щия:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

 

Феокти́сту, вели́кому спо́стнику Евфи́миеву, тезоиме́нно зва́ние стяжа́л еси́,/ и доброде́телем его́ подо́бник был еси́,/ и сликовствова́нию в незаходи́мых све́тлостех ему́ о́бщник яви́лся еси́,/ а́ще и последи́ просия́, но пе́рвых че́сти сподо́бися,/ с ни́миже за ны хода́тайствуй, зовя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

 

Богоро́дичен: Му́ки безконе́чныя хо́щут мя объя́ти,/ зане́ окая́нен есмь и страстен,/ тем же под кров Твой прибега́ю, Присноде́во,/ изба́ви мя от всех сих, вопию́щаго Сы́ну Твоему́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

 

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Святи́телю Феокти́сте, честны́й наш благоде́телю,/ благодари́м тя, вси приходя́щии к моще́м твои́м/ и лобыза́ющии свяще́нный о́браз твой,/ даждь нам цельбу́ душеполе́зную,/ я́коже дарова́л еси́ жене многоболе́зненней, да в ра́дости вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Приношу песнь Бо́гови, просла́вльшему́ тя, уго́дника Своего́,/ за е́же предста́л еси́ жене, боле́зненно утро́бней,/ обещава́я ей цельбу́, а́ще гро́ба твоего́ взыщет, взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Многогре́шный аз и непотре́бный, я́ко блу́дный сын,/ не сме́ю ни о́чию возвести́ к Бо́гу моему́,/ поне́же мно́го греши́х и беззако́новах,/ а́ще не ты, па́стырю, наста́виши мя досто́йно Го́сподеви пе́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Богоро́дичен: Ве́чныя ра́дости отчужде́н есмь, окая́нный, нечи́стых ра́ди дел мои́х,/ но Ты, Ма́ти Бо́жия, поне́ от му́ки свободи́ Богоприя́тными Твои́ми моли́твами,/ и́хже неотвра́тно и́маши за ны обы́чным Свои́м милосе́рдием,/ я́ко всем нам, христиа́ном, Засту́пница су́щи.

 

Песнь 9

Ирмо́с:

Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

 

Бог дарова́ сте́ну необори́мую, тебе́, святи́телю Феокти́сте, гра́ду твоему́,/ в нем же ты, блаже́нне, архиере́йский престо́л содержа́л еси́,/ тобо́ю бо той красу́ется, и оби́тель, иму́щи честны́я твоя́ мо́щи, све́тло хва́лится,/ я́ко огражда́еши от всех прило́г нечести́ваго.

 

Очи́стив ни́ву се́рдца́ твоего́ нетле́нным чисти́тельством/ и Свята́го ду́ха прия́телище сим сотвори́в е,/ того́ благода́тию и нам умоли́ просвеща́тися при́сно и сохрани́ти святы́я за́поведи.

 

Расхи́тити ны тща́щихся умири́, святи́телю Бо́жий Феокти́сте, моли́твами твои́ми,/ да и ти́и, наста́влени на стезю́ и́стины,/ дости́гнут блаже́нство ве́чное.

 

Изми́ от вся́каго гнева, приходя́щаго на ны, святи́телю Госпо́день,/ да не поги́бнем за мно́гая прегреше́ния на́ша, ча́да су́щая твоя́,/ но моли́твами твои́ми изба́вимся вре́менных и ве́чных зол.

 

Богоро́дичен: Скве́рнами душепа́губными содержи́м есмь,/ похвалы́ досто́йныя и мольбы́ благоприя́тныя не могу́ принести́ Тебе́, Пречи́стей Ма́тери Бо́жией,/ но ели́ко возмогаю, толи́ко приношу́, и молю́ся Тебе́ усе́рдно/ напра́вити мя на путь спаси́тельный.

 

Свети́лен.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Житие́ благоче́стно на земли́ сконча́в,/ прия́телище чи́стое ты Свята́го ду́ха яви́лся еси́,/ просвеща́я ве́рою притека́ющия к моще́м твои́м святы́м, блаже́нне,/ тем же моли́ твоего́ Влады́ку просвети́ти ду́ши на́ша,/ воспева́ющих тя, Феокти́сте святи́телю, о́тче Богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства

.

На хвали́тех стихи́ры на 8, предпра́зднства 4, глас 6

(зри день сей выше)

и свята́го Феокти́ста 4, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

 

Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ прие́м от него́ па́ству слове́сных ове́ц,/ до́бре пасл еси́ Це́рковь Бо́жию,/ тем твое́ пра́зднуем успе́ние,/ ра́дующеся, Христа́ велича́ем.

 

Святи́телю о́тче Феокти́сте,/ испроси́ к Бо́гу моли́твами твои́ми/ Це́ркви утвержде́ние,/ стране́ побе́ду на враги́ и одоле́ние,/ неподви́жимо и непобори́мо пребыва́ние гра́да твоего́/ и ве́рным лю́дем грехо́в оставле́ние,/ всем, притека́ющим к моще́м твои́м,/ за ны, святи́телю, моли́ся.

 

Прииди́те, собери́теся вси, Вели́каго Но́ва гра́да наро́ди,/ ко гро́бу блаже́ннаго святи́теля Феокти́ста/ и со слеза́ми возопи́йте к Бо́гу:/ изба́ви, Го́споди, от бед лю́ди Твоя́,/ да Тя велича́ем во веки.

 

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю Феокти́сте,/ Разу́мнаго Све́та заре́,/ церко́вное свети́ло, святи́тельская красото́,/ мона́шескаго по́стнаго жития́ и́стовое пра́вило,/ нам же засту́пник яви́лся еси́,/ свобожда́я от губи́теля врага́ ду́ши на́ша.

 

И ны́не, глас то́йже:

Яви́лся еси́ на земли́/ и с челове́ки пожи́л еси́,/ ке́саря повеле́ньми с рабы́ написа́лся еси́,/ созда́лся еси́, не преложи́вся, неизме́нен пребы́л еси́,/ весь сый Бог,/ а́ще и воплоти́лся еси́./ Сла́ва Твоему́ смотре́нию,/ честь, хвала́, вели́колепи́е,/ и ны́не, и во ве́ки, ами́нь.

 

Славосло́вие вели́кое, по трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства. Ектении́ и отпу́ст, час 1-й. На часе́х тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва свята́го. И ны́не, Богоро́дичен. Кондаки́ же, пременя́юще, глаго́лем.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на предпра́зднства, песнь 3-я, и свята́го, песнь 6-я. По входе, тропа́рь предпра́зднства и свята́го.Сла́ва,

конда́к свята́го.

И ны́не,

предпра́зднства. Проки́мен, глас 1:

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца́ моего́ ра́зум.

Стих:

Услы́шите си́я, вси язы́цы, внуши́те, вси, живу́щии по вселе́нней.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 318.

Аллилу́ия,

глас 2:

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стих:

Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен:

В па́мять ве́чную: