Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Канон преподобному Арсению Новгородскому, Христа ради юродивому

 

Тропа́рь, глас 4:

 

Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся,/ и Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти сподо́бися,/ и многошве́нныя ри́зы изво́лил еси́ на себе́ носи́ти,/ и, те́ло в нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́, всех Бо́га, сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркви и стране́ на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ уще́дрити нас, почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Ин тропа́рь, глас 1:

 

Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ восле́д Его́ изво́лил еси́ ходи́ти,/ оте́чество твое́ оста́вив, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и, рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотворе́ний сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

 

Кано́н преподо́бнаго Арсе́ния, глас 8.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

 

Иису́су:Поми́луй мя, Всеси́льне Царю, Человеколю́бче Спа́се,/ и не омерзи́ мене́ во отча́янии уны́ния,/ к Те бе́ бо молю́ся и припа́даю, я́ко Милосе́рдному Влады́це.

 

Преподо́бному: Преподо́бне ста́рче Бо́жий Арсе́ние,/ ты, от ю́ности Христа́ возлюби́в и крест взем,/ восле́д Его́ хожда́ше,/ и мно́га моле́ния ны́не за всех возсыла́еши.

 

Мно́ги труды́ и по́двиги подъя́т в мирсте́м пребыва́нии,/ те́мже к Бо́гу тща́ние име́яше с ве́рою, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ моли́, да сподо́бит нас десна́го стоя́ния в день стра́шнаго Его́ прише́ствия.

 

Богоро́дичен: Всем еси́, Цари́це, Небе́снаго Царя́ Ма́ти,/ Христа́ Бо́га моли́,/ да изба́вит нас от пре́лести вра́жия и от всех его́ многоплете́нных сете́й,/ да спасе́мся, Пречи́стая, Твои́ми моли́твами.

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

 

Вели́ка тя стяжа́ во благоюро́дии твоя́ страна́,/ я́ко стра́нным прижи́тием на земли́ пожи́л еси́, преподо́бне о́тче Арсе́ние.

 

Приобре́л еси́ еди́наго Христа́ во многостяжа́тельней твое́й ку́пли/ и Тому́ прилепи́лся еси́ усе́рдно,/ пресла́вне блаже́нне Арсе́ние преподо́бне.

 

Бога́тство земно́е и сла́ву привре́менную ни во что́же вмени́в,/ жела́я дости́гнути Небе́снаго Ца́рствия,/ его́же и получи́л еси́ восприя́тие.

 

Богоро́дичен: Богороди́тельнице, Ты еси́ упова́ющим на Тя Блага́я Помо́щнице,/ помози́ мольба́ми Твои́ми к Сы́ну Своему́, Христу́ и Бо́гу на́шему,/ да изба́вимся от вся́кия я́звы Твои́м предста́тельством.

 

Седа́лен, глас 5:

 

О сме́рти роди́телей твои́х, в ми́ре сый, во мно́зе чистоте́ пребыва́я,/ Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и та́мо усе́рдно восприя́л еси́ и́ноческое пребыва́ние,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Препе́тая Богоро́дице,/ приими́ мольбы́ к Тебе́ приходя́щих и моля́щихся Тебе́,/ да изба́вимся от собла́знов вся́каго обстоя́ния,/ молю́тися, Преблага́я Богороди́тельнице.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

 

Прорече́ свое́ к Бо́гу отше́ствие, преподо́бне Арсе́ние, благове́рному госуда́рю Иоа́нну/ и сказа́ ему́ о преставле́нии свое́м:/ гото́в бу́ду отыти́ к Бо́гу.

 

По преставле́нии свое́м, преподо́бне о́тче Арсе́ние, и по отше́ствии в ве́чныя оби́тели/ многоразли́чная исцеле́ния подае́ши/ с ве́рою приходя́щим и прося́щим от Тебе́ ве́лия ми́лости.

 

Егда́ честно́е и многотру́дное те́ло твое́ предаде́ся пе́рсти земне́й,/ стеко́шася Вели́каго Новагра́да архиепи́скоп и свяще́нный приче́т и весь сонм гра́дский,/ надгро́бныя пе́сни принося́ще.

 

Богоро́дичен: Царя́ ца́рствующаго Ма́ти,/ моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га,/ да изба́вимся от шу́ияго стоя́ния,/ мо́лимтися, Препе́тая Богороди́тельнице.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

 

В нощи́ уны́ния моего́ припа́даю ти, преподо́бне,/ молю́тися, мо́щи твоя́ зря и гро́бу твоему́ каса́яся,/ пода́ждь, прему́дре, разреше́ние.

 

Многошве́нныя ри́зы стяжа́л еси́, блаже́нне Арсе́ние,/ та́коже и мно́га дарова́ния от Христа́ прия́л еси́ ко исцеле́нию боле́зней на́ших,/ молю́тися, да не отри́неши и мене́ тща и неисце́льна.

 

Вар со́лнечный и зи́мныя сту́дени ни во что́же вмени́в,/ то́кмо Еди́ному Христу́ Бо́гу прилепи́лся еси́ все́ю мы́слию свое́ю,/ и Того́ и́го взем, и по Нем и́де, и бысть Ему́ учени́к.

 

Богоро́дичен: Моли́твенница те́плая, ку́пно и стена́, Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице,/ Тобо́ю избавля́емся вся́каго наи́тия вра́жия,/ спаси́ ны, Влады́чице, к Тебе́ притека́ющих.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

 

Фарисе́йскаго киче́ния избе́г, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния от себе́ до конца́ отри́нул еси́,/ посто́м и бде́нием к Бо́гу прибли́жився,/ моли́ о творя́щих па́мять твою́.

 

Процвете́ твое́ многотрудолю́бное те́ло, прему́дре Арсе́ние,/ те́плый хода́таю за рабы́ твоя́, приходя́щия ко гро́бу твоему́,/ и́бо и по сме́рти оби́льныя подае́ши цельбы́ от разли́чных скорбе́й.

 

Треволне́ния и миросуе́тия от себе́ отри́нув,/ Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ в не́мже те́ло свое́, я́ко не́кое неистощи́мое бога́тство, преподо́бне Арсе́ние, положи́л еси́.

 

Богоро́дичен: Всесвята́я Богороди́тельнице,/ Ты нам помози́ и исцели́ неисце́льныя на́ша я́зи грехо́вныя./ Мо́лимтися, Пречи́стая, да Тобо́ю исцеле́ние получи́м.

 

Конда́к, глас 4:

 

Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и по́хоти паля́щия ни во что́же вмени́в,/ взем крест и по́йде вслед Христа́,/ И́мже наставля́емь,/ лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние/ и су́щим в печа́лех ра́дость.

 

И́кос:

 

Ка́ко, преподо́бне о́тче, возмогу́ восхвали́ти тя от ма́лаго своего́ скудоу́мия/ и вели́ку похвалу́ принести́ к твоему́ преподо́бию,/ и кто твоя́, преблаже́нне, по́двиги и воздержа́ние мо́жет испове́дати,/ прему́дре о́тче Арсе́ние, небе́сный челове́че, земны́й а́нгеле, многосве́тлый свети́льниче и моли́твенниче к Бо́гу!/ К твоему́ многочуде́сному гро́бу приходя́щим и устна́ми прикаса́ющимся к цельбоно́сней твое́й ри́зе/ отира́еши о́чи и мно́гим подае́ши здра́вие телесе́м, а душа́м спасе́ние./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко подъя́л еси́ на земли́ вели́кия труды́ и по́двиги;/ ра́дуйся, я́ко сподо́бися в немерца́ющем све́те пребыва́ти,/ иде́же вси святи́и лику́ют в Небе́сных селе́ниих./ Ра́дуйся, я́ко обеща́лся еси́ спосо́бствовати и моле́ние и мольбы́ приноси́ти за град и лю́ди;/ ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Ще́дра тя и ми́лостива к Бо́гу и ко Пречи́стей Богоро́дице за рабы́ твоя́ хода́тая стяжа́вше,/ мо́лим, преподо́бне Арсе́ние:/ изба́ви нас от вся́каго премене́ния моли́твами твои́ми, свя́те.

 

Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко не́кое многоце́нное сокро́вище, прему́дре Арсе́ние,/ и вся страна́ Ру́сская тебе́ похваля́ет,/ иму́щи такова́ к Бо́гу моли́твенника о душа́х на́ших.

 

Хода́тайствуй и моле́ние приноси́ за чту́щия тя и за вся правосла́вныя христиа́ны/ и гобзова́ния плодо́в земны́х и на враги́ побе́ду и одоле́ние испроси́, свя́те.

 

Богоро́дичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во утро́бу Де́выя всели́лся еси́,/ Юже ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́,/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Песнь 8

 

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Потща́вся избе́гнути су́етных прираже́ний,/ вдал еси́ себе́ во мно́гия труды́/ и, не пощадя́ своея́ пло́ти,/ пожи́л еси́, я́ко А́нгел на земли́, преподо́бне.

 

Добронра́вие и смире́ние стяжа́в от ю́ности, преподо́бне,/ суету́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́,/ до́ндеже и пресели́ся в ве́чный поко́й.

 

Житие́м свои́м, преподо́бне Арсе́ние,/ потща́лся еси́ дости́гнути Вели́кий град, Го́рний Иерусали́м,/ иде́же есть немерца́ющий свет и неизрече́нная ра́дость, та́мо и весе́лие.

 

Богоро́дичен: По́мощи, я́же от Тебе́, тре́бующия не пре́зри, Де́во,/ пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

 

Любому́др яви́лся еси́ ко всем, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ спаси́ нас от вся́каго бесо́вскаго наи́тия/ и потщи́ся умоли́ти Бо́га за вся рабы́, упова́ющия на тя/ и и́мя твое́ призыва́ющия.

 

Ну́дим по́мыслом ко твое́й свя́тости принести́ похвалу́,/ а́ще и недосто́йный раб, но наде́юся на твое́ беззло́бие, преподо́бне Арсе́ние,/ да за мя умо́лиши Судию́ в день стра́шнаго Его́ преще́ния/ изба́витися твои́ми моли́твами ве́чнаго о́наго муче́ния,/ да тя при́сно ублажа́ем.

 

Богоро́дичен: То́ка слез мои́х не отврати́ся, Богороди́тельнице,/ да и мы, изба́вльшеся Тобо́ю, Госпоже́, шу́ияго стоя́ния,/ сподо́бимся, Влады́чице, одесну́ю предстоя́ти Сы́на Твоего́./ Тем Тя благоче́стно в пе́снех велича́ем.

 

Моли́тва

 

О преподо́бне о́тче наш Арсе́ние, услы́ши мя, раба́ твоего́, моля́щагося тебе́ и призыва́ющаго в моли́твах свято́е твое́ и́мя, и ми́лостив бу́ди и скор за многогре́шныя рабы́ твоя́ принести́ моли́твы и моле́ния ко Вседержи́телю Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и, да твои́ми святы́ми моли́твами изба́вимся вся́каго наи́тия зла́го, и поми́луй нас, на тя упова́ющих, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.