Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

История и современность
Яндекс.Метрика

Кликни на квадрат справа, чтобы открыть вкладки  сайта

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

Служба блаженному Феодору, Христа ради юродивому Новгородскому чудотворцу

 

Ве́чер

Блаже́н муж: 1-й антифо́н, на Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:

 

В Вы́шних ве́чная взыска́л еси́,/ до́льняя, я́ко мимоше́дшая, вмени́л еси́,/ и́го Христо́во на ра́мо взем,/ и в Но́вград всели́лся еси́,/ посреде́ ми́ра жесто́ким и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́,/ доброде́тельми же свои́ми, я́ко плодови́т виногра́д,/ на высоту́ возше́л еси́.

 

Юро́дивыми притворе́нии мудреца́ зло́бы обезу́мил еси́,/ жела́нием, е́же к Бо́гу, распаля́емь,/ усе́рдно к мы́сленным восте́кл еси́,/ дея́нием побежда́я вра́жия полки́,/ Боже́ственным посо́бием Ду́ха, Фео́доре блаже́нне.

 

Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и Боголюби́в,/ и любве́ испо́лнен яви́лся еси́, блаже́нне Фео́доре,/ чу́вствием63 украша́яся, житие́ испра́вил еси́,/ Боже́ственным повеле́нием вели́кому Но́ву гра́ду яви́лся еси́ свети́льник све́тел,/ наставля́я нас к позна́нию.

 

Сла́ва, глас 5:

 

Ра́дуйся, преблаже́нная главо́,/ и́же от млады́х ногте́й/ кре́постию ума́ от Бо́га Вседержи́теля утвержда́емь,/ Боже́ственный за́поведи соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ насле́дник дре́вним ю́родом, бы́вшим Христа́ ра́ди,/ житие́ бо твое́, о́тче, вои́стинну доброде́тельми удержа́в, пожи́л еси́,/ па́мятию сме́ртною всегда́ поуча́яся,/ те́мже в невеще́ственней жи́зни, иде́же а́нгельския чи́ни,/ с весе́лием всели́лся еси́, Фео́доре блаже́нне./ Но моли,ся Христу́ Бо́гу на́шему/ спасти,ся душа,м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермнем мори́:

 

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния преподо́бническая 3.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от на́с ше́ствие, сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

 

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, суди́и, конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

 

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

 

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре Фео́доре, был еси́,/ тем же и нас до́мы Того́ соде́лай,/ святу́ю твою́ па́мять почита́ющих.

 

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

 

Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ в сердца́х ве́рных возсия́,/ чуде́с зарю́ испуща́я,/ те́мже и нас Све́том невече́рним озари́,/ всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.

 

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

 

Не преста́й моля́ся, Фео́доре,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ успе́ние,/ веселя́щеся, почита́ем.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Я́ко Боже́ственная жизнь твоя́/ и всеосвяще́нный твой коне́ц, о́тче Фео́доре,/ в той бо мно́жество соше́дшеся, наро́ди Вели́каго Нова́ гра́да,/ я́ко ви́деша на одре́ тя без дыха́ния,/ глаго́лы велегла́сными вопия́ху:/ даждь коне́чное сло́во рабо́м твои́м, свя́те,/ научи́, где оставля́еши ча́да твоя́, о́тче,/ и,хже уще,дри, я́ко оте́ц пои́стине ми́лостив и любе́зен,/ оба́че а́ще и зде гроб покрыва́ет,/ но на Небеси́ тя вси и́мамы предста́теля и моли́твенника к Бо́гу/ любо́вию чту́щих тя./ Тем убо, Фео́доре,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ о гра́де сем и всех ве́рных,/ почита́ющих всечестно́е твое́ успе́ние.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Избави́тель мой:

 

Тропа́рь, глас 8:

 

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́/ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преблаже́нне Фео́доре,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

Ин тропа́рь, глас 8:

 

На земли́ Христа́ ра́ди в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ пло́тская взыгра́ния увяди́в,/ от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́,/ от неразу́мных челове́к поруга́ние, ра́дуяся, претерпе́л еси́,/ подо́бяся Творцу́ твоему́ и вопия́:/ Го́споди, не поста́ви им гре́ха сего́;/ ду́шу же предочи́стил еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и сию́ Христо́с прия́т/ и, я́ко светоза́рную звезду́, Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла./ Предстоя́ ны́не Святе́й Тро́ице, преблаже́нне Фео́доре,/ моли́ за град же и лю́ди,/ почита́ющия любо́вию пречестну́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

 

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святаго, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

 

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

 

Согла́сием Боже́ственным озаря́емь, в пути́, веду́щем к жи́зни ве́чней,/ Боже́ственным сия́нием ходи́л еси́ ве́рно, о́тче праведне Фео́доре,/ вра́жиих отбе́г прило́гов, сын Све́та и Дне яви́лся еси́, Фео́доре Богоблаже́нне.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, гра́де христиа́нский,/ изба́ви лю́ди Твоя́ от бед, приле́жно зову́щия,/ и проти́вися враго́м го́рдым, мы́сленным, да вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

 

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

 

Посто́м, и воздержа́нием, и на земли́ лега́нием увяде́л еси́ плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́ и на Небесе́х от Христа́ вели́кое возме́здие восприя́л еси́./ Тем благоугоди́л еси́ Бо́гу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́/ притека́ющим к моще́м твои́м, Фео́доре блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шам на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

 

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

 

Яви́лся еси́ чу́ден в терпе́нии свое́м,/ вся́чески Христо́ви угоди́л еси́, преблаже́нне Фео́доре,/ му́дрою мы́слию утверди́л еси́ ду́шу твою́,/ порабо́тив плотска́я мудрова́ния Ду́ху/ и избра́в до́брая, е́же Бо́га ра́ди тружда́тися, му́жески глаго́лал еси́:/ а́ще и я́ра зима́, но сла́док рай,/ боле́зненно е́же тружда́тися, но блаже́нно восприя́тие./ Те́мже, преблаже́нне Фео́доре, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Тебе́ велича́ем, Богоро́дице, вопию́ще:/ Ты еди́на Благослове́нная,/ из Тебе́ бо неизрече́нно роди́ся Христо́с Бог наш.

 

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

 

Челове́че Бо́жий, Фео́доре чу́дный,/ ты у́бо, возше́д на ле́ствицу доброде́телей,/ по не́йже возше́л еси́ к Го́рнему Иерусали́му/ и та́мо узре́л еси́ жела́емаго Христа́,/ Его́же ра́ди плоть твою́ изнури́л еси́/ и те́ло ме́ртвенное на беземе́ртную жизнь измени́л еси́./ И о нас непреста́нно моли́ся,/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

 

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 2: Нетре́ну, необы́чну: и кано́н свята́го на 8, глас 4.

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкий,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

 

Пода́ждь ми, Христе́, Ду́ха Твоего́ благода́ть,/ да по достоя́нию воспою́ песнь но́ву от у́стен мои́х/ в па́мять Твоего́ уго́дника, Фео́дора преблаже́ннаго.

 

И́же крест на ра́мо взем, блаже́нне,/ и жела́емаго ти оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма,/ и в нем со А́нгелы лику́еши, ю́роде прему́дрый,/ моли́ся о нас, чту́щих па́мять твою́ пречестну́ю.

 

Бу́йством премени́в мирско́е мудрова́ние, о́тче,/ непокрове́но те́ло име́я, блаже́нне,/ покры́й на́ша стра́сти, Богому́дре,/ да твои́ми моли́твами от бед избавля́емся.

 

Богоро́дичен: Успи души́ мое́й свере́пую во́лну,/ я́ко мно́жество прегреше́ний, искуше́ний и печа́ли, Влады́чице, воста́ша на мя,/ но Сама́ мя спаси́.

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

 

Умо́м весь к преми́рным взе́мся, блаже́нне,/ ю́род прозва́лся еси́, о́тче,/ и нас, умовре́дных64, сохрани́,/ да не врежде́ни пребу́дем ко́зньмн чужда́го,/ и тебе́ ублажа́ем, Фео́доре преблаже́нне.

 

Ва́ром со́лнечным опаля́емь, о́тче,/ и нас, пали́мых грехо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами,/ да непреста́нно воспева́ем па́мять твою́, Фео́доре прехва́льне.

 

Зимо́ю томи́м, свято́е, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем,/ и ны́не наслажда́ешися ра́йския добро́ты,/ и нам проси́ оставле́ние, озло́бленным прило́ги чужда́го,/ да тебе́ ублажа́ем, о́тче Богому́дре.

 

Богоро́дичен: Я́же еди́на в напа́стех и ско́рбех защища́ющи/ под кров Твой, Пречи́стая, прибе́гша те́пле,/ приими́, я́ко Преблага́я, е́же от се́рдца моего́ моле́ние.

 

Седален, глас 4:

 

Егда́ Боже́ственное зва́ние прии́де на тя, Богому́дре,/ тогда́, Святы́м Ду́хом подвиза́емь, возни́кл еси́ от мирска́го сладостра́стия к све́ту Богоразу́мия/ и оте́ческия сла́вы и любве́ избежа́ти потща́лся еси́./ Бога́тство убо́ и сла́ву, я́ко не су́щая, презре́л еси́/ и, Еди́наго возлюби́в И́стиннаго Живота́, Христа́ Бо́га на́шего,/ крест твой взем, Того́ живоно́сным стопа́м после́довал еси́./ Его́же моли́, Фео́доре блаже́нне, спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Предста́тельнице необори́мая оскорбля́емых и те́плое заступле́ние упова́ющих на Тя,/ от бед мя изба́ви, Ты бо еси́ всех Помо́щница.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

 

Любве́ сро́дников отре́кся, блаже́нне, любо́вию Христо́вою уязвля́емь,/ и плоть, я́коже рабы́ню, ду́хови покори́в, над страстьми́ царь показа́лся еси́, о́тче,/ и нас, плене́нных грехо́вными страстьми́, свободи́, Богому́дре.

 

Стезю́ приско́рбнаго пути́ ше́ствовав, блаже́нне,/ и простра́ннаго жили́ща дошед,/ с Безпло́тными ликовствова́ти сподо́бился еси́, о́тче Богоно́се.

 

Власть прии́м на ду́сех нечи́стых, о́тче Фео́доре,/ сих от челове́к прогоня́еши,/ вся́кими неду́ги боля́щия исцеля́еши, с ве́рою приходя́щия к моще́м твои́м.

 

Богоро́дичен: Ми́лости Твое́й сподо́би мя, Благоми́лостивное Сло́во ро́ждши,/ и ны́не, Влады́чице, прибега́юща мя к Тебе́ спаси́.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

 

Ю́род яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю после́довал еси́,/ и, я́коже той ви́де духо́вныма очи́ма Богоро́дицу, на возду́се моля́щуюся,/ ты же ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.

 

Ревни́тель быв ди́вному Симео́ну, пусты́ню и све́рстника оста́влынему,/ и юро́дство на ся возложи́вшему, и Го́рния митропо́лии дости́гшу,/ с ни́мже ны́не и ты наслажда́ешися, и нас помина́й, пра́зднующих па́мять твою́ всечестну́ю.

 

Вторы́й Твердисло́в в Росси́и показа́лся еси́, о́тче Фео́доре, непокрове́нно те́ло име́я,/ покры́й нас покро́вом моли́тв твои́х,/ да не уязви́т нас уязви́вый пра́отца преступле́нием.

 

Богоро́дичен: От ко́рене Исто́чник и Вину́ нетле́ния Тя, Дево́, вси ве́рнии, хвала́ми почита́ем,/ Ты бо Ипоста́сное нам Безсме́ртие роди́ла еси́.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: Очище́ние нам, Христе́,/ и спасе́ние, Влады́ко,/ возсия́л еси́ от Де́вы,/ да, я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну,/ от тли исхити́ши/ всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

 

На безстра́стия го́ру возше́д доброде́тельми,/ и на враги́ храбо́рник чу́ден показа́лся еси́,/ и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу о стране́ на́шей, на иноплеме́нныя посо́бствуя,/ я́ко да твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются.

 

Чуде́с исто́чник мо́щи твои́ яви́ся, Фео́доре блаже́нне,/ от ни́хже оби́льно вси притека́ющии/ прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами.

 

Прему́дростию ра́зума объя́т, о́тче,/ су́етную му́дрость бу́йством премину́л еси́/ и утае́нная от му́дрых и разу́мных Тро́йческим благоволе́нием позна́л еси́.

 

Богоро́дичен: Моисе́й в купине́ Тя ви́дев,/ в горе́ прие́млющу нестерпи́мый Божества́ Огнь неопа́льно,/ тем Тя вси пе́сньми велича́ем.

 

Конда́к, глас 8:

 

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния то́щно65 оста́вил еси́/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́,/ а́нгельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́, Фео́доре блаже́нне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

 

И́кос:

 

Ка́ко возмогу́ гре́шный аз и скве́рный душе́ю вку́пе и те́лом/ исписа́ти, е́же во пло́ти сый, равноа́нгельное житие́ твое́ и пресла́вная чудеса́,/ а́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дости́гнут испове́дати мно́го твоего́ терпе́ниями смире́ния,и те́плыя ко Христу́ любве́?/ Но оба́че наде́яся на твое́ беззло́бие, о блаже́нне, си́це вопию́ ти:/ ра́дуйся, пресве́тлая звездо́,/ от восто́ка доброде́телей возсия́вшая и вселе́нную чудесы́ озари́вшая./ Ра́дуйся, возненави́девый роди́тельскую любо́вь,/ Христа́ же еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, всем се́рдцем возлюби́вый/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довавший еси́./ Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное, по апо́столу, жи́тельство избра́вый./ Ра́дуйся, премени́вый тле́нная и несто́ящая наде́ждею бу́дущих благ./ Ра́дуйся, и́же дре́внему И́ову уподо́бивыйся терпе́нием./ Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в непобеди́мый,/ но при́сно побежда́яй диа́вола твои́м терпе́нием и смире́нием./ Ра́дуйся, и́же я́ко дре́вний он Ла́зарь ни́щий, почива́я ны́не в ло́нех Авраа́млих,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Сласы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

 

Прича́стием Свята́го Ду́ха просвеще́н, блаженне,/ измени́вся добро́ты теле́сныя и позо́р быв челове́ком,/ непокрове́нно те́ло тле́нными оде́ждами име́я, Христу́ вопия́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Нищету́ и юро́дство изво́лив, преблаже́нне, нас ра́ди Обнища́вшего/ и Сего́ ле́гкий яре́м на рамена́ взем, Тому́ после́довал еси́, Христу́, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Злому́драго врага́ ко́зни премудри́в, ю́роде прехва́льне,/ и сего́, я́ко ры́бу безгла́сну, сотвори́л еси́, Богому́дре, Христу́ вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Богоро́дичен: Я́коже Ло́жницу Бо́жию и Кади́льницу разу́мнаго и светоно́снаго У́гля,/ Приснора́дованную воспое́м, зову́ще:/ ра́дуйся, Вина́ спаси́тельнаго воззва́ния, благослове́нная во ве́ки.

Песнь 8

 

Ирмо́с: Избави́телю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

 

Присво́ив ся Соде́телю всех, о́тче, и грехо́вныя я́зи удали́вся,/ прия́л еси́ Небе́сное насле́дие и, со А́нгелы лику́я, вопия́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Ю́ношеских и плотски́х страсте́й удержа́л еси́ взыгра́ния,/ очи́стив вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Фео́доре преблаже́нне,/ храм показа́лся еси́ нескве́рнен Бо́гу./ Ему́же непреста́нно вопие́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Незаходи́мый возсия́ тебе́ свет, о́тче Богому́дре, присносу́щнаго весе́лия,/ в не́мже наслажда́ешися, предстоя́ Святе́й Тро́ице/ и воспева́я Христа́ во вся ве́ки.

 

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, и́мамы/ и Тя воспева́ем во ве́ки.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Дево,/ краеуго́льный отсечеся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

 

Я́коже тве́рдый адама́нт, душе́ю показа́лся еси́, непоколеби́м вра́жиими прило́ги, о́тче,/ и нам тве́рдое забра́ло буди́, блаже́нне,/ моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.

 

Освяти́ся возду́х, Фео́доре блаже́нне, па́мятию твое́ю,/ и нас торжествова́ти подвиза́ет ра́достно свяще́нное твое́ пра́зднество.

 

Жезло́м доброде́телей страсте́й мо́ре пресе́к/ и го́рдаго врага́, я́коже ина́го фарао́на, моли́твами твои́ми погрузи́в,/ избра́нное ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблюди́,/ Фео́доре блаже́нне, моли́твами твои́ми.

 

Богоро́дичен: Ски́ния свиде́тельства Тя прообрази́,/ Хлеб и́стинный жи́зни прие́мшую, Чи́стая,/ Сло́во Отца́ Соприсносу́щное.

 

Свети́лен:

 

Удали́вся, бе́гая мирски́х сожи́тельства,/ Христу́, над все́ми Бо́гу на́шему, непоро́чным житие́м благоугоди́л еси́,/ Его́же ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́, Богому́дре Фео́доре.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное,/ и Врача́ всех поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и стра́стная утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

 

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

 

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

 

Дал еси́ при́тчу/ терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/ пра́веднаго Фео́дора и многочуде́снаго,/ доброде́тельми, и словесы́, и де́лы сия́юща,/ целому́дрием украша́ема и кро́тостию./ Тем твое́ неизрече́нное строе́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

 

Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/ уклоня́яся от вся́кия зло́бныя ве́щи,/ показа́лся еси́, Фео́доре блаже́нне, просвеще́н доброде́тельми/ и благоче́стием сия́я./ Тем тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ и честно́е днесь пра́зднуем успе́ние,/ ра́дующеся, Богому́дре.

 

Целому́дрием и благове́рием,/ я́ко багряни́цею многоце́нного, одея́вся, Фео́доре,/ пра́вдою же и кро́тостию,/ я́ко Боже́ственным венце́м, венча́лся еси́,/ со стра́ждущими Христа́ ра́ди ца́рствовати возжеле́л еси́/ и ны́не Царю́ сил предстои́ши,/ Иису́су Всеми́лостивому и Спа́су душ на́ших.

 

Сла́ва, глас 8:

 

Весели́ся, Богохрани́мый Вели́кий Но́вегра́де,/ имы́й в себе́ такова́го граждани́на,/ преблаже́ннаго Фео́дора:/ сей бо прему́дростию Свята́го Ду́ха украси́ся,/ вся́ко воздержа́ние доброде́тельным свои́м житие́м премину́/ и целому́дрием ду́шу просвети́,/ нагото́ю, я́ко Безпло́тен, на земли́ пожи́в,/ возвы́сився к Бо́гу серде́чным жела́нием,/ ми́рови умертви́ся вои́стинну,/ се́рдцем боле́знуя вы́ну, зря муче́ния та́мошняя,/ мы́сленными очи́ма смотря́я бу́дущую жизнь,/ и по́лнаго стра́нствования Го́спода ра́ди при́ял труды́,/ до́лгия пути́ ше́ствуя,/ жа́жду и глад, сту́день же и зной Христа́ ра́ди претерпе́,/ в посте́ и слеза́х препроводи́ дни своя́,/ до́ндеже стра́сти теле́сныя умертви́./ Те́мже сподо́бися пра́ведных ра́дования/ и с ни́миже мо́лится Го́сподеви спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

 

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

 

На литурги́и

 

Блаже́нны, от кано́на свята́го пе́сни 3-я и 6-я на 8. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́йя, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную: