Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба святому блаженному Николаю Кочанову, Христа ради юродивому

 

НА ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

 

От ми́ра отлучи́лся еси́ единомышле́нием,/ в ми́ре живя́, блаже́нне Нико́лае,/ и плотска́я двиза́ния посто́м и моли́твами/ и виде́нии све́тлыми увяди́л еси́ я́ве,/ се́рдце же уясни́л еси́,/ прия́тно соде́яв духо́вным преда́нием, пресла́вне,/ Бо́га лю́бящим украше́ние.

 

Юро́дными претворе́нии/ мудреца́ зло́бы обезу́мил еси́,/ соверша́я пресла́вная, де́йствуя зна́мения,/ бе́сы отгоня́, просвеща́я су́щия в нощи́ грехо́вней, о́тче,/ и ум несмуще́н посреде́ плище́й105 соблю́л еси́,/ Нико́лае блаже́нне,/ безстра́стие от Бо́га прие́м.

 

Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и боголюби́в,/ и любве́ испо́лнен яви́лся еси́, Богодохнове́нне,/ смире́н и кро́ток,/ я́коже А́нгел, на земли́ ходя́,/ и житие́ име́л еси́ небе́сно./ Те́мже почи́ на тебе́, я́коже на чи́сте, блаже́нне Нико́лае,/ Оте́ц и Сын и Святы́й Дух.

 

Сла́ва, глас 6

 

Чи́стое житие́ твое́/ и всеблаже́нный твой коне́ц, о́тче Нико́лае,/ в не́мже всего́ Новагра́да мно́жество наро́да, сне́мшеся106,/ я́ко ви́деша тя на одре́ без дыха́ния,/ глаго́лы велегла́сными вопия́ху ти:/ даждь коне́чное сло́во рабо́м твои́м, свя́те,/ не оста́ви нас, где оставля́еши лю́ди своя́, блаже́нне Нико́лае,/ и́хже уще́дри, я́ко оте́ц,/ вои́стинну ми́лостив и любе́зен,/ оба́че, а́ще зде гроб покры́ тя,/ но на Небеси́ тя бога́тно и́мамы предста́теля/ и моли́твенника к Бо́гу,/ и́же любо́вию чту́щии па́мять твою́.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

 

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от на́с ше́ствие, сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

 

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, суди́и, конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

 

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

 

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

Сни́демся, лю́дие,/ и́же в Новегра́де наро́да мно́жество,/ в па́мять блаже́ннаго и му́драго/ Никола́я Коча́нова,/ сла́вяще Го́спода, Спа́са душ на́ших.

 

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Вся, и́же от души́ притека́ющия, блаже́нне,/ ко свято́му гро́бу твоему́,/ спаса́й от бед, Богому́дре/ и преблаже́нне Нико́лае,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Сонм собра́ся наро́да Вели́каго Новагра́да/ ко свято́му гро́бу твоему́,/ преблаже́нне Нико́лае,/ ему́же ве́рою и любо́вию/ вси прикаса́емся.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Оте́ческую добро́ту,/ юро́дивым Христа́ ра́ди украше́ние,/ исто́чника чуде́с,/ к Бо́гу моли́твенника непосты́дна,/ соше́дшеся, празднолю́бцы, пе́сньми похва́льными воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, блаже́нных житию́ пра́вило/ и о́браз спасе́ния изве́стен;/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый Вели́каго Новагра́да,/ озаря́я вся доброде́телей светлостьми́;/ ра́дуйся, и́же в беда́х уте́шителю и сто́лпе предстоя́щим./ Ты у́бо, треблаже́нне Нико́лае,/ не преста́й моля́ Христа́ Бо́га о гра́де твое́м/ и о всех ве́рных, почита́ющих твое́ успе́ние.

 

И ны́не: Богоро́дице:Ты еси́ лоза́ и́стинная:

 

Тропа́рь, глас 8:

 

Терпе́нием свои́м и му́жеством/ Христа́ ра́ди во юро́дство претвори́вся, блаже́нне Нико́лае,/ ху́дость ри́зную име́я,/ тя́гость ва́ра дневна́го поне́сл еси́/ и мра́зы зи́мныя терпе́л еси́./ И ны́не, в Вы́шних Тро́ице предстоя́,/ нам, приходя́щим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х,/ исцеле́ние подае́ши, твое́ успе́ние че́стно сла́вящим,/ и мо́лиши Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

Ин тропа́рь, глас то́йже:

 

Го́рняя му́дрствуя,/ свя́то жи́тельствуя и сла́вы ми́ра отбега́я,/ юро́дство Христа́ ра́ди избра́л еси́, блаже́нне Нико́лае,/ и ны́не, в Вы́шних Тро́ице предстоя́,/ нам, честну́ю па́мять твою́ сла́вящим/ и с ве́рою к ра́це моще́й твои́х приходя́щим,/ исцеле́ние подае́ши/ и мо́лиши Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

 

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

 

Многосве́тлая звезда́ Бо́га лю́бящим показа́ся и о́браз изве́стен спасе́ния,/ воздержа́ния преде́л, пресве́тлое зерца́ло,/ разгоре́ние любве́ Бо́жия, преблаже́нне./ И́же ра́достно соверша́ющим па́мять твою́,/ разреше́ние проси́ согреше́ний, преблаже́нне, Бо́гови предстоя́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Наста́ви ны на путь покая́ния,/ уклоня́ющияся при́сно к злым безпу́тием и Преблага́го прогне́вающия Го́спода,/ Неискусобра́чная, Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

 

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

 

К Бо́гу жела́нием одержи́м, преблаже́нне о́тче Нико́лае,/ и́го Христо́во на ра́мо взем, в Новегра́де всели́лся еси́ посреде́ ми́ра и ту Бо́гу угоди́л еси́./ Те́мже и моли́твенника тя те́пла стяжа́хом ко Го́споду.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Де́во Ма́ти,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́ персть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

 

Подо́бен: Прему́дрости:

 

Дея́ния восприи́м, юро́дство Христа́ ра́ди, преблаже́нне Нико́лае,/ чу́вствием украша́яся, житие́ напра́вил еси́ Боже́ственным повеле́нием/ и Новугра́ду яви́лся еси́ свети́льник све́тел, наставля́я нас к позна́нию./ Сего́ ра́ди восхваля́ем, велича́юще, любо́вию исхо́дную па́мять твою́ и вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Небе́сную дверь и ковче́г, всесвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вино свобожде́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в нем соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Те́мже и вопие́м Ей:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му рождеству́ Твоему́.

 

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, уго́дниче Христо́в,/ при́сный соверша́телю Боже́ственных веле́ний,/ сто́лпе и утвержде́ние Вели́кому Новугра́ду,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче,/ Богоблаже́нне Нико́лае,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Кано́н Богоро́дице, со ирмосо́м на 6, и свято́му на 8, глас 4.

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Отве́рзи мои́ устне́, подви́гни мой язык/ и испра́ви мой смысл, вся умудря́яй, Бо́же,/ да похвалю́ уго́дника Твоего́ Никола́я,/ юро́да бы́вшаго на земли́ Тебе́ ра́ди.

 

Нико́лае блаже́нне, ты измла́да Христа́ возлюби́л еси́/ и к Нему́ единоду́шно возжеле́л еси́;/ ка́ко же тя по достоя́нию похва́лим,/ на диа́вола вооружи́вшася и сего́ ко́зни победи́вша си́лою Христо́вою?

 

Юро́д яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю после́довал еси́,/ и я́коже той ви́де духо́вныма очи́ма Богоро́дицу, на возду́се моля́щуюся,/ ты же ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.

 

Богоро́дичен: Красну́, и избра́нную, и всечестну́ю/ разуме́в Тя, Сын Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́ти чту́щия Тя.

Песнь 3

 

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

 

С Фео́дором блаже́нным, юро́дствуя, враждова́л еси́,/ показу́я новгоро́дцем нече́стие и вразумля́я их./ Ны́не же с ним лику́еши в Ца́рствии Небе́снем.

 

Доброде́тели твоя́, Богому́дре Нико́лае, уясни́ша ве́рных сердца́,/ всегда́ бо явля́л еси́ смире́ние, и терпе́ние, и ко всем кро́тость и беззло́бие,/ и ны́не, неувяда́емым венце́м венча́яся от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Христа́ послу́шал еси́,/ повеле́вшаго тебе́ юро́ду бы́ти и Ца́рство Небе́сное обеща́вша;/ Тому́ после́довав, неизрече́нная блага́я Его́ восприя́л еси́, Нико́лае досточу́дне.

 

Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки от преслуша́ния и лю́таго паде́ния,/ и́же всем благи́м Вино́внаго,/ Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

 

Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

 

Согла́сием Боже́ственным озаря́емь,/ в пути́, веду́щия к жи́зни, Боже́ственным сия́нием ходи́в ве́рно,/ вра́жиих отбе́г прило́г,/ сын све́та и дне яви́лся еси́, Нико́лае Богоблаже́нне.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богоблагода́тная,/ соде́янное на Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство,/ и́бо, Необъе́млемаго заче́нши, родила́ еси́,/ пло́тию обложе́на от чи́стых крове́й Твои́х./ Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Своего́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Зимо́ю томи́м, свя́те, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем,/ и ны́не наслажда́ешися ра́йския добро́ты,/ и нам проси́ оставле́ние, озло́бленным прило́ги чужда́го,/ да тебе́ ублажа́ем, о́тче Богому́дре.

 

Я́коже тве́рдый адама́нт душе́ю показа́лся еси́,/ непоколеби́м вра́жиими прило́ги, о́тче,/ и нам тве́рдое забра́ло бу́ди, блаже́нне,/ моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.

 

От виде́ния ра́зумов уве́рившагося Никола́я похва́лим, ве́рнии,/ на земли́ бы́вша юро́да Христа́ ра́ди,/ на Небесе́х же ны́не прему́дра духо́вною благода́тию,/ со А́нгелы предстоя́ща всех Бо́гу.

 

Богоро́дичен: Седя́й на Престо́ле превознесе́не херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́,/ на руку́ Твое́ю почи́в, Мари́е Богоневе́сто,/ Препросла́вленный Бог наш.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

 

Удивле́ние бысть всем ви́дящим Нико́лино житие́:/ на сме́тищи лега́ние, и посреде́ гра́да обнаже́ние, и ло́жная вражда́ со Фео́дором,/ но сия́ вся бысть ему́ пути́ правле́ние в Небе́сное Ца́рствие.

 

Удиви́шася вси, ви́дящии терпе́ние твое́:/ му́ченицы бо во еди́но вре́мя страсть претерпе́ша,/ ты же вся дни живота́ твоего́ злы́я му́ки терпе́л еси́,/ в Небе́сное Ца́рство жела́я всели́тися,/ е́же получи́в ны́не, ра́дуешися безконе́чною ра́достию.

 

Сокрове́нная бы́вша тебе́ открове́на/ и вся Безпло́тныя, а́ки плотски́я, ви́дел еси́:/ ничто́же бо земны́х возлюби́л еси́./ Те́мже и Небе́сная врата́ отверзо́шася тебе́,/ в неизглаго́ланную ра́дость Го́спода твоего́, блаже́нне, вшел еси́.

 

Богоро́дичен: Тече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо роди́ Бо́га Сло́ва нетле́нно,/ вы́ше естества́ и сло́ва, Де́вою пребы́вши.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

 

Апо́стола Па́вла испо́лнися глас на тебе́, о́тче,/ сло́во Кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство вмени́ся,/ тебе́ же, спаса́ющемуся, си́ла Бо́жия бысть, Нико́лае всехва́льне.

 

Христо́в глас испо́лнися на тебе́, рече́нный:/ блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное./ Ты бо обнища́л еси́ ду́хом/ и Ца́рство Небе́сное восприя́л еси́.

 

Ум свой весь к Бо́гу простира́я непреста́нными поуче́нии,/ плотску́ю любо́вь не пощади́л еси́,/ благи́х себе́ хода́тайствуя, Нико́лае, присвое́ние.

 

Богоро́дичен: Усты́ и се́рдцем, Пречи́стая, Тя Богоро́дицу пропове́дуем,/ Тобо́ю бо Бо́гови примири́хомся,/ отринове́ннии пе́рвее преступле́нием пра́отца.

 

Конда́к, глас 4:

 

Я́ко Андре́я блаже́ннаго учени́к и насле́дник был еси́,/ того́ же стопа́м после́дуя, юро́диве Нико́лае Коча́нов,/ и па́ки от мирски́я ча́ди уничиже́ние и пха́ние прие́мля,/ о и́хже согреше́ниих Христу́ Бо́гу моля́ся./ По честне́м же твое́м успе́нии Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко неистощи́мое сокро́вище,/ подае́ши бо исцеле́ние/ ве́рою к ра́це моще́й твои́х приходя́щим/ и успе́ние твое́ че́стно сла́вящим.

 

И́кос:

 

И́же юро́дство прии́м Христа́ ра́ди,/ безсме́ртную жизнь пресла́вно насле́довал еси́,/ с пло́тию бо на земли́ безпло́тных житие́ проше́д,/ был еси́ страстьми́ неприя́тен108./ Те́мже тя хва́лим, о́тче:/ ра́дуйся, све́тлая юро́дивым сла́во;/ ра́дуйся, я́сный целому́дрия сто́лпе./ Ра́дуйся, мно́гое терпе́ние я́ве показа́вый;/ ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ние./ Ра́дуйся, пра́вило пра́вде изве́стное;/ ра́дуйся, сло́вом соверши́вшу ти и дея́нием стремле́ние./ Ра́дуйся, у́ме, наслажда́яся мы́слей неизрече́нных;/ ра́дуйся, и́же весь Но́вград, блаже́нне, благоче́стно удиви́л еси́./ Ра́дуйся, и́мже вся́ка страсть умертви́ся;/ ра́дуйся, исто́чниче животочи́вых вод./ Ра́дуйся, помо́щниче и спаси́телю и́же ве́рно вопию́щим ти;/ ра́дуйся, и́же к тебе́ прибега́ющим те́плый засту́пниче, преблаже́нне Нико́лае,/ и ве́рою к ра́це моще́й твои́х приходя́щим,/ и успе́ние твое́ че́стно сла́вящим.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Ничто́же изво́лив люби́ти на земли́ па́че Зижди́теля,/ но посреде́ хра́мов скита́яся, блаже́нне Нико́лае, ра́довался еси́, поя́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Не пощаде́ пло́ти своея́,/ но предаде́ ю́ на по́двиги, и труды́, и ну́ждное пребыва́ние./ Тем ко́зни де́монския му́жески попра́, блаже́нне Нико́лае, поя́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Одержи́м христоподо́бною, о́тче, Боже́ственною любо́вию, преблаже́нне Нико́лае,/ вся бо я́ко уме́ты вмени́л еси́, вопия́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ Благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

 

Песнь 8

 

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Всесве́тлая еси́ звезда́, су́щия в ти́не страсте́й приводя́ к животу́ нетле́ющему,/ твори́ши бо нечи́стыя целому́дренно жи́ти/ и отго́ниши ду́хи лука́выя и неду́ги лю́тыя, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Сый цел умо́м, в скро́ве109 му́дрых чуде́с, преподо́бне,/ мно́гия улови́л еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди,/ ве́дый наруга́нным бы́ти, вопия́ чисте́йшею душе́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Соверше́н еди́н, И́же Свои́х по достоя́нию сла́вяй, Госпо́дь/ износи́ма, преподо́бне, и гро́бу посыла́ема/ а́нгельскими светлослове́нии почита́ет, вопию́щаго:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Богоро́дичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая./ Его́же моли́, Влады́чице,/ просвети́ти пою́щия Тя/ и обстоя́ния нас изба́вити, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

 

По Христо́ву словеси́ за бию́щия тя моли́лся еси́, свя́те,/ те́мже Небе́сная врата́ отве́рста/ и ду́ши пра́ведных, во о́бразе ла́стовиц лета́ющия, ви́дел еси́,/ с ни́миже ны́не водворя́ешися, Нико́лае блаже́нне.

 

Христа́ Бо́га и́стинно возлюби́в, тебе́ сама́го отве́рглся еси́/ и Тому́ после́довал еси́, я́коже Он рече́:/ любя́й ду́шу свою́ спасти́, погуби́т ю́./ Те́мже ду́шу твою́ в Жизнь ве́чную соблю́л еси́, достохва́льне свя́те Нико́лае.

 

Вели́кая и пресла́вная ны́не сбы́шася тебе́ в Небе́снем Ца́рствии,/ а́ще и юро́д был еси́ ми́ру,/ но Христу́ мудр яви́лся еси́, достохва́льне;/ призира́й с Небе́снаго кру́га на ны, почита́ющия па́мять твою́.

 

Богоро́дичен: Спаси́ мя, всех ро́ждшая Изба́вителя и Благода́теля,/ разори́ души́ моея́ о́блаки,/ све́ту о́блаче, Свята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

 

Свети́лен:

 

И́же в после́дняя времена́ возсия́л еси́ те́мным, сый светоно́сен,/ мра́чныя и стра́нныя, о́тче Нико́лае, твои́х доброде́телей све́тлостию просвети́л еси́,/ но не преста́й моля́ся о ми́ре Го́сподеви.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Дании́л преднапису́ет Тя несеко́мую го́ру,/ из нея́же честны́й Ка́мень отсече́ся,/ истнева́я и́дольския хра́мы, Богороди́тельнице Мари́е.

 

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:

 

Честна́ вои́стинну смерть/ Твоего́ преблаже́ннаго, Христе́, пред Тобо́ю бысть,/ се бо Тебе́ ра́ди вся земна́я преоби́дел есть,/ да Тебе́ еди́наго приобря́щет,/ и по сме́рти вся́кия неду́ги исцеля́ет/ и́же ве́рою притека́ющих к нему́/ и творя́щих па́мять его́,/ моля́ Тя спасти́ся нам.

 

Исто́чник чудесе́м показа́ и ре́ку дарова́ний/ ра́ку моще́й твои́х челове́ком Госпо́дь,/ Нико́лае прему́дре, приходя́щим к тебе́./ От всех бо нас зол избавля́еши,/ тя и́же ве́рою почита́ющих,/ и мо́лишися спасти́ся душа́м на́шим.

 

Ра́дуйся, Бо́га лю́бящим свети́ло,/ юро́дивым звездо́, па́стырем похвало́,/ о́тче Нико́лае,/ преблаже́нным ссе́льниче./ Ра́дуйся, Тро́ице жили́ще;/ ра́дуйся, любви́ и ми́лованию исто́чниче./ Ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче разсужде́ния;/ ра́дуйся, пра́вило доброде́телем пра́вое и сто́лпе одушевле́нный,/ преблаже́нне Нико́лае,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

 

Сла́ва, глас то́йже:

 

Люде́й мно́жество, засту́пника тя позна́хом, о́тче наш,/ твое́ю бо стезе́ю напра́ви нас ходи́ти,/ преблаже́н еси́ вои́стинну, я́ко Бо́гови рабо́тав,/ и де́монская низложи́л еси́ возноше́ния,/ А́нгелом собесе́дниче,/ юро́дивым Христа́ ра́ди единовсе́льниче и пра́ведным./ С ни́миже моли́ Го́спода/ поми́ловатися душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

 

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

 

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник: